Zhongguan Village

Tongzi,Zunyi,Guizhou

2016

Rural Ecological Housing