Educational Building

Dong Pu Tribal Classroom

Xinyi,Nantou,Taiwan

2002