The Hakka cultural zone

Liudui, Pindong, Taiwan

2012

Public Building