9.21 Individual Housing

Chen'House 

Yuchi,Nantou,Taian

2002