9.21 Individual Housing

Gu's  House

Xinyi,Nantou,taiwan

​2002