Community Building

Shousha Center

Gaoxiong,Taiwan

2011