Community Building

Taiyuan Cafe

Shi-gang,Taichung,Taiwan

2004