Ecological toilet

Feces Separation Toilet

Dingzhou,Hebei

2004