Ecological toilet

Fong-shan workshop Toilet

Fong-shan,kaoslung,Taiwan

2003