8.8 Rebuild,Taiwan

Jieda Transitional Houses

Jinxing,Taitung,Taiwan

2010