8.8 Rebuild,Taiwan

Zhongjianlu Permanent Housing

Mudan,Pingtung,Taiwan

2010