8.8 Rebuild,Taiwan

Gaoshi Permanent Housing

Pingtung,Taiwan

2012