Individual Housing

Shi's House

Miaoli,Taiwan

2016