Shi's House,Pu-li

Nantou,Taiwan

2016

Individual Housing