Other projects

2000-2016

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Gangdi Village

Xingtai,Hebei

2016

ChangBanqiao Village

Anha,Xichang,Sichuan

2014-2015

Zhongguan Village

Tongzi,Zunyi,Guizhou

2016

Yangliu Village
Yangliu Village

Haotang Village

Pingqiao,Xinyang,Henan

2012

Zoulou Village Plan&House

Sichuan&Xinyang,Henan

2012

Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Dangxiong, Tibet

2010

Yangliu Village

Jiuchong Modal House

Xichuan,Nanyang,Henan

2013

Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Kangding,Ganzi, Sichuan

2009