top of page

Rural Ecological Housing

2005-2016

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Zhongguan Village

Tongzi,Zunyi,Guizhou

2016

ChangBanqiao Village

Anha,Xichang,Sichuan

2014-2015

Gangdi Village

Xingtai,Hebei

2016

Yangliu Village

Jiuchong Modal House

Xichuan,Nanyang,Henan

2013

Yangliu Village
Yangliu Village

Zoulou Village Plan&House

Sichuan&Xinyang,Henan

2012

Haotang Village

Pingqiao,Xinyang,Henan

2012

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Dangxiong, Tibet

2010

Yangliu Village
Yangliu Village

The House For Settled Herdsmen

Kangding,Ganzi, Sichuan

2009

Yangliu Village

Cheng's House

Changping,Beijing

2008

Nantang Village Cooperatives

Fuyang,Anhui

2007

Earth House 003

Lanka,Kaifeng,Henan

2006

Old houses Transformation

Lankao,Kaifeng,Henan

2007

Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village
Yangliu Village

Earth House 002

Dinghzou,Baoding,Hebei

2005

Earth House 001

Dinghzou,Baoding,Hebei

2005

Ache Mada's House

Dingzhou,Baoding,Hebei

2005

Eco-assembly Hall

Dingzhou,Baoding,Hebei

2005

bottom of page