Sanjianwu Hostel.

Chang-bin,Taitung,Taiwan,1998.
Sanjianwu Hostel3.jpg

Go to link